ASYSTENT (grupa pracowników badawczo-dydaktycznych)

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie