Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Mechaniczny
Akademia Morska w Szczecinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Od kandydatów wymaga się:

·      tytułu zawodowego magistra inżyniera na kierunku Mechanika i budowa maszyn lub innym,

·      predyspozycji do pracy naukowo-dydaktycznej, zainteresowania problemami techniki morskiej,

·      umiejętności stosowania technik informatycznych do badań naukowych i prezentacji wyników,

·      dobrej znajomości języka polskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację, prowadzenie zajęć oraz pisanie publikacji naukowych,

·      wskazane posiadanie dyplomu morskiego,

·      dobrego stanu zdrowia potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim,

·      dodatkowym atutem będzie udział w projektach badawczych, wdrożeniowych, a także publikacje naukowe.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Willowa 2 , pok. 102, 71-650 Szczecin, e-mail: dm@am.szczecin.pl.

Informacje udzielane są pod numerem telefonu (91) 48-09-512.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dm@am.szczecin.pl