Wykładowca języka angielskiego stanowisko dydaktyczne

Akademickie Centrum Kształcenia Językowego
Uniwersytet Szczeciński
 • Miejsce: Szczecin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: min. 4200 zł brutto
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Konkursu na 1 stanowisko Wykładowcy języka angielskiego w Akademickim Centrum Kształcenia Językowego Uniwersytetu Szczecińskiego.
Wymiar pensum rocznego 360 godzin ( dopuszczalne przydzielenie dodatkowych godzin w formie nadgodzin i zlecenie zastępstw)

Nasze wymagania

 • Ukończone studia Filologii Angielskiej z tytułem Magistra
 • co najmniej 10 letni staż pracy w placówkach oświatowych

Mile widziane

 • praca na podobnym stanowisku w publicznych placówkach oświatowych
 • udokumentowany staż dydaktyczny na stanowisku nauczyciela akademickiego w Polsce lub za granicą

Zakres obowiązków

 • prowadzenie lektoratów języka angielskiego od poziomu B1 dla studentów US
 • wypełnianianie poleceń służbowych zlecanych przez Kierownictwo Akademickiego Centrum Kształcenia Językowwego w tym: obłsuga elektronicznej platformy uczelni, wypełnianie protokołów, sylabusów
 • gotowość do odbywania zajęć w ciągu całego tygodnia oraz w weekendy zjazdowe na studiach niestacjonarnych

Oferujemy

 • stabilność zatrudnienia
 • stały rozwój podnoszenie kwalifikacji, udział w licznych szkoleniach,

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Wszystkie wymagane formularze są podane w ogłoszeniu o Wykładowcę - do pobrania ze strony http://dso.usz.edu.pl/druki/

Załączniki