wykładowca

Instytut Literatury i Nowych Mediów
Uniwersytet Szczeciński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Kryteria konkursu:

·         ukończone studia magisterskie w zakresie filologii angielskiej,

·         udokumentowany staż dydaktyczny na stanowisku nauczyciela akademickiego w Polsce lub za granicą,

·         dorobek naukowy, popularyzatorski lub oświatowy w języku angielskim,

·         udokumentowana aktywność konferencyjna w zakresie literaturoznawstwa angielskiego,

·         gotowość do prowadzenia różnych zajęć z zakresu anglistyki, w tym praktycznej nauki języka angielskiego,

·         znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie co najmniej na poziomie B2.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na literaturoznawstwo@usz.edu.pl