wykładowca (w zakresie językoznawstwa norweskiego)

Instytut Językoznawstwa
Uniwersytet Szczeciński
  • Miejsce: Szczecin
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk humanistycznych

Opis stanowiska

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata do objęcia stanowiska wykładowcy (filologia norweska)
w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego,

liczba etatów: 1
dyscyplina naukowa: językoznawstwo.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.) i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Wymagania wobec kandydata:

      ·      ukończone studia magisterskie na kierunku filologia norweska lub skandynawska,

      ·      doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu języka norweskiego,

      ·      znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie B2,

      ·      zgoda na zatrudnienie tylko na podstawowy etat,

      ·      mile widziana rekomendacja: Norwegian Directorate for Higher Education and Skills, Bergen (Norway) (HK-   dir),
      ·      dyspozycyjność.

Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć mailem i jednocześnie drogą pocztową lub osobiście: Instytut Językoznawstwa US, ul. Mickiewicza 18, pok. 312, 70-384 Szczecin, e-mail: jezykoznawstwo@usz.edu.pl

Termin składania dokumentów upływa w dniu 03.07.2023 r.

 

Załączniki