profesor uczelni

Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: nie mniej niż 83% wynagrodzenia profesora
  • Dziedzina nauki: nauki o bezpieczeństwie

−   posiadanie stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie,

−   w przypadku zatrudnienia WSPol będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy,

−   złożenie oświadczenia o dziedzinie i dyscyplinie w naukach o bezpieczeństwie,

−   złożenie oświadczenia o zaliczeniu do grupy pracowników badawczo-dydaktycznych (tzw. liczba N) w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie,

−   udokumentowany dorobek publikacyjny w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego,

−   doświadczenie dydaktyczne w zakresie kształcenia na poziomie studiów wyższych

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na a.wolosz@wspol.edu.pl