adiunkt naukowy

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

1. Wymagane: doktorat z fizyki albo zbliżonej dziedziny.

2. Wymagane: dorobek publikacyjny z eksperymentalnych badań ultrazimnych gazów atomowych.

3. Wymagane: doświadczenie w pracy laboratoryjnej związanej z chłodzeniem magneto-optycznym atomów, z ultrastabilnymi laserami, grzebieniami częstotliwości optycznych.

4. Preferowane: umiejętności programistyczne oraz elektroniczne.

5. Preferowane: doświadczenie w badaniach z zakresu fizyki fundamentalnej przy użyciu metod fizyki atomowej.

 

 

Koordynator projektu NLPQT na UMK: Piotr Masłowski

 

 

Tytuł projektu:

Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych (NLPQT)

 

 

Opis projektu:

W ramach Narodowego Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych (NLPQT) oraz grupy ,,Cold Atomic Space-Time Laboratory”- CASTLE zostanie zostanie utworzone ,,Stanowisko badawcze do realizacji eksperymentów z ultrazimnymi atomami Hg i Rb”. Grupa CASTLE posiada bogate doświadczenie w dziedzinie optycznych wzorców częstości, fizyki ultrazimnej materii i teoretycznej fizyki atomowej. Grupa wytworzyła jedyny w Polsce kondensat Bosego-Einsteina, unikatową dwuskładnikową pułapkę dla atomów Rb i Hg, zbudowała i cały czas rozwija dwa optyczne zegary atomowe oparte na atomach strontu. Jako jedyna w Polsce dysponuje optycznymi wzorcami atomowymi i kompletnym układem liniowej pułapki Paula umożliwiającym pracę z wieloma rodzajami spułapkowanych jonów. Z sukcesem rozpowszechniła wyniki uzyskiwane z optycznymi zegarami atomowymi w innych dziedzinach nauki, takich jak poszukiwania ciemnej materii lub radio-astronomiczne obserwacje VLBI. Uczestniczy w wielu międzynarodowych konsorcjach, także zawierających dużych partnerów gospodarczych.

W ramach projektu powstanie infrastruktura badawcza, której centralną część stanowił będzie ultrastabilny laser umożliwiający w przyszłości prace badawcze z zimną materią (np. z optycznymi zegarami atomowymi) na najwyższym poziomie oraz dystrybucję ultrastabilego sygnału poprzez sieć światłowodów do ośrodków naukowych i przedsiębiorstw w kraju.

W ramach projektu rozszerzona zostanie także funkcjonalność układu eksperymentalnego Rb-Hg, umożliwiająca wytworzenie ciężkich heteronuklearnych molekuł RbHg co w przyszłości otworzy drogę do eksperymentów z zakresu fizyki fundamentalnej.

Pozycja adiunkta naukowego dotyczy zadań:

Budowa i rozwój układu eksperymentalnego Rb-Hg w oparciu o nowe układy laserowe oraz sprzężenie układu pomiarowego z ultrastabilną wnękę optyczną.

Oferujemy:

o Możliwość pracy w interdyscyplinarnym zespole z dużym wsparciem lokalnych grup fizycznych i astronomicznych.

o Pozycję w profesjonalnym, dynamicznie rozwijającym się międzynarodowym i interdyscyplinarnym zespole.

o Współpracę z najlepszymi grupami na świecie zajmującymi optycznymi wzorcami częstotliwości oraz eksperymentalną fizyką ultrazimnej materii atomowej.

o Brak obowiązków dydaktycznych.

 

Kwota wynagrodzenia:

16231,25/miesiąc brutto brutto (pełne koszty wynagrodzenia, pełne ubezpieczenie socjalne i zdrowotne).

Okres zatrudnienia: 8 miesięcy.

Data rozpoczęcia pracy: 1 kwietnia 2021.