adiunkt naukowy

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

1. Wymagane: doktorat z fizyki albo ze zbliżonej dziedziny.

2. Wymagane: dorobek publikacyjny z dziedziny optycznych wzorców częstotliwości.

3. Wymagane: doświadczenie w pracy z optycznymi zegarami atomowymi, ultrastabilnymi laserami lub optycznymi grzebieniami

4. Preferowane: umiejętności programowania lub elektroniczne.

5. Preferowane: doświadczenie w ultrazimnej fizyce lub doświadczenie w badaniu fizyki fundamentalnej za pomocą fizyki atomowej.

 

 

Koordynator projektu NLPQT na UMK: Piotr Masłowski

 

 

Tytuł projektu:

Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych (NLPQT)

 

 

Opis projektu:

W ramach Narodowego Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych (NLPQT) oraz grupy ,,Cold Atomic Space-Time Laboratory”- CASTLE zostanie utworzone stanowisko wytwarzania nośnej optycznej o niskim szumie fazowym. Grupa CASTLE posiada bogate doświadczenie w dziedzinie optycznych wzorców częstości, fizyki ultrazimnej materii i teoretycznej fizyki atomowej. Grupa zbudowała i cały czas rozwija dwa optyczne zegary atomowe oparte na atomach strontu. Jako jedyna w Polsce dysponuje optycznymi wzorcami atomowymi i kompletnym układem liniowej pułapki Paula umożliwiającym pracę z wieloma rodzajami spułapkowanych jonów. Z sukcesem rozpowszechniła wyniki uzyskiwane z optycznymi zegarami atomowymi w innych dziedzinach nauki, takich jak poszukiwania ciemnej materii lub radio-astronomiczne obserwacje VLBI. Uczestniczy w wielu międzynarodowych konsorcjach, także zawierających dużych partnerów gospodarczych.

W ramach projektu powstanie infrastruktura badawcza, której centrum zajmował będzie ultrastabilny laser umożliwiający w przyszłości prace badawcze z zimną materią (np. z optycznymi zegarami atomowymi) na najwyższym poziomie oraz dystrybucję ultrastabilego sygnału poprzez sieć światłowodów do ośrodków naukowych i przedsiębiorstw w kraju.

 

 

Pozycja adiunkta naukowego dotyczy zadań:

Projektowanie i budowa układu wytwarzania nośnej optycznej obejmującego wnękę optyczną do stabilizacji ultrastabilnego lasera oraz układ do dystrybucji sygnału ultrastabilnego fazowo

Oferujemy:

o Możliwość pracy w interdyscyplinarnym zespole z dużym poparciem lokalnych grup fizycznych i astronomicznych.

o Pozycję w profesjonalnym, dynamicznie rozwijającym się międzynarodowym i interdyscyplinarnym zespole.

o Współpracę z najlepszymi grupami na świecie zajmującymi optycznymi wzorcami częstotliwości.

o Brak obowiązków dydaktycznych.

Kwota wynagrodzenia:

15618,75 / miesiąc brutto brutto (pełne koszty wynagrodzenia, pełne ubezpieczenie socjalne i zdrowotne).

Okres zatrudnienia: 8 miesięcy.

Data rozpoczęcia pracy: 1 kwietnia 2021.