1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o polityce i administracji

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
– posiadają stopień doktora nauk społecznych lub humanistycznych w zakresie nauk o polityce,
– posiadają odpowiednio udokumentowane zainteresowania badawcze (publikacje, wystąpienia konferencyjne, prowadzone prace badawcze) w zakresie stosunków międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem relacji między Polską a państwami iberyjskimi ukierunkowane na politykę pamięci, politykę historyczną,
– opublikowały co najmniej jedną monografię w wydawnictwie naukowym znajdującym się w wykazie MEiN; artykuły naukowe w czasopismach znajdujących się w wykazie czasopism naukowych MEiN oraz publikacje naukowe w wydawnictwach naukowych w wykazie MEiN na poziomie II,
– mają udokumentowany udział w zagranicznych konferencjach naukowych,
– posiadają doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim związanych z nauką o polityce i administracji,
– mają udokumentowane doświadczenie w realizacji grantów badawczych lub dydaktycznych finansowanych ze środków zewnętrznych (NCN, NCBiR, projekty europejskie),
– wykazują się znajomością języka angielskiego oraz języka hiszpańskiego lub portugalskiego.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wnopib@umk.pl