1 stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

WYMAGANIA:

– wykształcenie wyższe, kierunki: biologia, biotechnologia lub pokrewne

– doświadczenie w użyciu technik in situ w tym immunocytochemicznych i hybrydyzacji in situ, znajomość technik izolacji protoplastów.

– doświadczenie w mikroskopii fluorescencyjnej, konfokalnej i elektronowej

– doświadczenia w technikach izolacji RNA, real time RT PCR

– znajomość języka angielskiego

– biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

OCZEKIWANIA:

– dyspozycyjność i zaangażowanie w działalność badawczą, dydaktyczną i organizacyjną Wydziału

Wymagane dokumenty:

– podanie
– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
– życiorys zawodowy
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
– informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)
– wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron)

– oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK w Toruniu, ul. Lwowska 1, pokój 127, w terminie do dnia 31.08.2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16.09.2022 r. Planowane zatrudnienie od dnia 01.10.2022 r. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dwnbiw@umk.pl