adiunkt

Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki chemiczne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.    – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

– stopień doktora (uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie) w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynierii chemicznej lub w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych    w dyscyplinie nauk chemicznych;

– doświadczenie w zakresie analizy chemometrycznej oraz bioinformatycznej danych spektrometrycznych (przygotowanie danych i ich analiza);

– doświadczenie w wykorzystaniu zaawansowanych chemometrycznych technik statystycznych w szczególności analizy wielowymiarowej, metody sztucznych sieci neuronowych do interpretacji uzyskanych danych z analizy próbek biologicznych;

– praktyczna umiejętność programowania w języku C++ lub R i praktyczna umiejętność pracy z programami opartymi o to środowisko;

– wiedza z zakresu technik elektroforetycznych, technik spektrometrycznych i spektroskopowych;

– samodzielność w przygotowaniu publikacji do anglojęzycznych czasopism naukowych, międzynarodowych wystąpień konferencyjnych;

– samodzielność w prowadzeniu badań eksperymentalnych oraz doskonała organizacja codziennej pracy;

– dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz czynnym udziałem w konferencjach naukowych;

– doświadczenie laboratoryjne nabyte w innych jednostkach naukowych;

– znajomość obsługi komputera, w tym pakietu Microsoft Office.

 

 

Opis zadań:

Do zadań należeć będzie przeprowadzenie analiz bioinformatycznych i chemometrycznych uzyskanych danych z wykorzystaniem analizy wielowymiarowej i sztucznych sieci neuronowych za pomocą specjalistycznego oprogramowania statystycznego jak Matlab lub Statistica, programowanie w języku C++ lub R. Upowszechnianie wyników w postaci publikacji i prezentacji na konferencjach naukowych.

 

 

Zatrudnienie finansowane z projektu: „Nowe podejście do obrazowania i szybkiej identyfikacji mikrobiomu w ocenie skutków radioterapii” NCN Opus 20, 2020/39/B/NZ7/02733

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.umk.pl.