adiunkt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: literaturoznawstwo

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.    – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

Wymagania:

– dyplom magistra filologii germańskiej,

– dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa niemieckiego;

– biegła znajomość języka niemieckiego i polskiego w mowie i piśmie;

– interdyscyplinarne zainteresowania i kompetencje w zakresie historii literatury i kultury niemieckiej XIX-XXI w. ze szczególnym uwzględnieniem prozy współczesnej oraz dyskursu wokół pamięci i tożsamości oraz współczesnych tendencji metodologicznych, udokumentowane dorobkiem naukowym;

– kwalifikacje i doświadczenie praktyczne w zakresie zajęć z PNJN na poziomie uniwersyteckim oraz zajęć typu proseminaryjnego;

– doświadczenie w kompetencji translacyjnej;

– doświadczenie w pracy organizacyjnej i popularyzatorskiej;

– umiejętność pracy w grupie, dyspozycyjność.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.umk.pl.