adiunkt – grupa badawcza

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Miejsce: Toruń
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Wynagrodzenie: wynagrodzenie brutto od 8 000 zł /mc do 12 500 zł /mc w zależności od kwalifikacji zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
– Doktorat z fizyki albo ze zbliżonej dziedziny {uzyskany nie dawniej niż 7 lat przed planowanym rozpoczęciem zatrudnienia (przerwy w karierze, np. urlopy rodzicielskie, będą brane pod uwagę)}, lub oświadczenie o terminie uzyskania dyplomu (wymagane jest uzyskanie stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy),
– Dorobek publikacyjny z zakresu optycznych wzorców częstotliwości, spektroskopii optycznej, zimnych atomów lub doświadczalnej fizyki atomowej,
– Prace eksperymentalne z ultrazimnymi atomami, w szczególności Hg, budowa systemów laserowych o wysokiej rozdzielczości, budowa systemów wysokiej próżni do wychwytywania i chłodzenia atomów, analiza danych eksperymentalnych, dotyczących eksperymentów z ultrazimnymi atomami. Opis oddziaływań hadronów poza Modelem Standardowym i ultrazimnych zderzeń atomowych, w tym optycznych rezonansów Feshbacha. Budowa układu doświadczalnego do dwukolorowej fotoasocjacji ultrazimnych atomów Hg i optycznego zegara molekularnego. Analiza i interpretacja danych eksperymentalnych.
– Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Preferowane:
– umiejętności związane ze spektroskopią optyczną na poziomie 1Hz
– doświadczenie z ultrastabilnymi wnękami, doświadczenie w pułapkowaniu i chłodzeniu laserami UV oraz przenoszeniu częstotliwości optycznym grzebieniem częstości,

Oferujemy:
– Maksymalny okres umowy: 36 miesięcy
– Wynagrodzenie: wynagrodzenie brutto od 8 000 zł /mc do 12 500 zł /mc w zależności od kwalifikacji
– Możliwość pracy w interdyscyplinarnym dziale badawczym przy silnym wsparciu grup astronomicznych i fizycznych w ramach tego wydziału,
– Współpraca z najlepszymi grupami badawczymi na świecie w zakresie wykrywania ciemnej materii za pomocą optycznych zegarów atomowych
– Współpraca międzynarodowa
– Bardzo dobre wynagrodzenie
– Staże międzynarodowe oraz możliwość prezentacji wyników badań na konferencjach międzynarodowych

Początek zatrudnienia planowany jest: 1.02.2023.

Oferujemy zatrudnienie w grancie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w ramach konkursu OPUS 21.
Tytuł projektu: Ultrazimne cząsteczki do wykrywania fundamentalnych oddziaływań.
Kierownik grantu: Prof. dr hab. Roman Ciuryło.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • życiorys zawodowy
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1)
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o niekaralności)
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy – w przypadku wygrania konkursu
 • Co najmniej jeden (maksymalnie trzy) list polecający
 • Odpis dyplomu doktorskiego lub oświadczenie o terminie uzyskania dyplomu (wymagane jest uzyskanie stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy)
 • List motywacyjny zawierający opis motywacji naukowej, opis zainteresowań badawczych oraz listę publikacji (zaadresowany do prof. dra. hab. Andrzeja Sokali Rektora UMK)

Dokumenty do pobrania:https://www.umk.pl/oferty-pracy/?class=Offer&Lang=pl&Id=4282

Dodatkowe informacje: Prosimy o wysyłanie wyżej wymienionych dokumentów na adres karolina.kitkowska@umk.pl z adnotacją w temacie wiadomości: „Hg2Fundamental 4” Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.12.2022. Kierownik projektu zastrzega możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. UMK zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego kandydata. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.