adiunkt – grupa badawcza

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Wynagrodzenie: 10 000 zł/mc brutto brutto
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
– Doktorat z fizyki albo ze zbliżonej dziedziny,
– Dorobek publikacyjny z zakresu teoretycznej fizyki fazy skondensowanej, ze szczególnym uwzględnieniem metod komputerowych lub teoretycznych,
– Dobra znajomość metod z zakresu teorii struktury elektronowej i materiałów silnie skorelowanych. Bardzo dobra znajomość teorii funkcjonału gęstości i teorii dynamicznego średniego pola (DMFT). Biegłość w obliczeniach widm elektronowych z wykorzystaniem kodu RSPt oraz jego implementacji DMFT. Alternatywnie, biegłość, w innych kodach do obliczeń widm elektronowych, przy założeniu, że te kody te uwzględniają implementację DMFT, i dysponują funkcjonalności umożliwiającą międzyatomowych oddziaływań wymiennych.
– Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Preferowane:
– Znajomość innych programów do obliczeń widm („struktury”) elektronowych np. VASP lub Quantum Espresso.
– Doświadczenie zawodowe w międzynarodowych instytucjach innych niż ta w której uzyskano stopień doktora.
– Samodzielność w pracy naukowej, a jednocześnie zdolność do współpracy w ramach zespołu.

Oferujemy:
– Maksymalny okres umowy: 18 miesięcy
– Wynagrodzenie: 10 000 zł/mc brutto brutto
– Możliwość pracy w interdyscyplinarnym dziale badawczym przy silnym wsparciu grup fizycznych i kwantowo-chemicznych w ramach tego wydziału,
– Współpraca z najlepszymi grupami badawczymi w Europie w zakresie magnetyzmy i fizyki materiałowej
Początek zatrudnienia planowany jest: 1.06.2023 – 1.08.2023.

Oferujemy zatrudnienie w grancie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w ramach konkursu Polonez Bis.
Tytuł projektu: Trwały ferromagnetyzm w heterostrukturach tlenkowych.
Kierownik grantu: dr Igor Di Marco, prof. UMK.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • życiorys zawodowy
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • odpis dyplomu doktorskiego
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1)
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o niekaralności)
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy – w przypadku wygrania konkursu
 • Co najmniej jeden (maksymalnie trzy) list polecający
 • List motywacyjny zawierający opis motywacji naukowej, opis zainteresowań badawczych oraz listę publikacji (zaadresowany do prof. dra. hab. Andrzeja Sokali Rektora UMK).

Link do dokumentów: https://www.umk.pl/praca/?task=offer&action=one&id=4323

Dodatkowe informacje: Prosimy o wysyłanie wyżej wymienionych dokumentów na adres igor.dimarco@umk.pl z adnotacją w temacie wiadomości: „Persistent Oxides” lub Numer oferty: 4323. Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.04.2023. Kierownik projektu zastrzega możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. UMK zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego kandydata. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na igor.dimarco@umk.pl