adiunkt naukowy

Wydział Chemii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki chemiczne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.    – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

– tytuł doktora z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych w zakresie nauk chemicznych bądź fizycznych

– wiedza z zakresu chemii analitycznej, identyfikacji mikroorganizmów;

– znajomość technik chromatograficznych, spektrometrii mas i technik sprzężonych (GC/MS, TD-GC/MS, GC-FID), jak też metod przygotowania próbek

– doświadczenie w zakresie analizy mikrobiologicznej

– doświadczenie naukowe w pracy w różnych międzynarodowych grupach, które powinno zostać potwierdzone odpowiednią publikacją doświadczenie w realizacji projektów naukowych jako współwykonawca.

– doświadczenie poparte publikacjami z listy JCR oraz aktywność o zasięgu międzynarodowym, np. uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych lub staże zagraniczne

– znajomość obsługi komputera, w tym pakietu Microsoft Office

– dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca publikowanie prac naukowych oraz staże naukowe w zagranicznych jednostkach badawczych

 

 

Stanowisko oferowane w Katedrze Chemii Środowiska i Bioanalityki.

Zatrudnienie na okres 12 miesięcy.

 

 

Konkurs w ramach IDUB

Konkurs nr 06-WCh-1110.1.2021

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.umk.pl.