adiunkt naukowy

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.    – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

– bardzo dobra znajomość metod chemii kwantowej takich jak metody sprzężonych klasterów, wielociałowy rachunek zaburzeń, metody funkcjonałów gęstości

– bardzo dobra znajomość teorii oddziaływań międzycząsteczkowych

– znajomość kilku innych istotnych pakietów obliczeniowych chemii kwantowej

– umiejętność programowania w języku FORTRAN lub PYTHON

– język angielski – biegle

– udokumentowane osiągnięcia naukowe (publikacje) w chemii kwantowej/fizyce molekularnej, preferowane będą osoby z co najmniej jedną publikacją jako pierwszy autor.

 

 

Oferujemy zatrudnienie na stanowisku adiunkta naukowego w grancie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w ramach konkursu Sonata Bis 9.

Kierownik projektu: dr hab. Piotr Żuchowski, prof. UMK

 

 

Opis zadań:

– rozwój rachunku zaburzeń o adaptowanej symetrii,

– obliczenia powierzchni oddziaływań molekuła-molekuła wzbudzona.

 

 

Warunki zatrudnienia: wynagrodzenie ok. 8000 brutto miesięcznie.

Okres zatrudnienia: do 36 miesięcy.

Rozpoczęcie prac badawczych: 01.12.2021.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.umk.pl.