adiunkt naukowy

Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: matematyka

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.    – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

o stopień naukowy doktora w dyscyplinie matematyka uzyskany w    okresie do 5 lat przed ubieganiem się o dane stanowisko; ten okres może być wydłużony o czas przerwy w karierze naukowej związany z sytuacją rodzicielską (kobieta może zamiast tego wybrać przedłużenie o 18 miesięcy na każde dziecko) lub zdrowotną,

o udokumentowane doświadczenie naukowe (publikacje, prezentacje podczas konferencji),

o doświadczenie badawcze w następujących specjalnościach: układy dynamiczne, teoria ergodyczna, teoria liczb, równania różniczkowe,

o znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie pracy naukowej we współpracy zagranicznej.

 

 

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza do składania wniosków o zatrudnienie w specjalnościach: układy dynamiczne, teoria ergodyczna, teoria liczb, równania różniczkowe. Badania kandydata powinny uzupełniać i łączyć się z dotychczasową działalnością naukową Centrum Doskonałości ,,Dynamika, analiza matematyczna i sztuczna inteligencja”. Centrum Doskonałości ,,Dynamika, analiza matematyczna i sztuczna inteligencja” rozpoczęło działalność 1 stycznia 2020 roku i utworzone zostało na 6 lat w ramach programu ,,Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

 

Warunki zatrudnienia

o umowa o pracę na stanowiska adiunkta badawczego na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu na okres 12 miesięcy,

o wynagrodzenie 7 000 zł brutto,

o brak obowiązków dydaktycznych.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.umk.pl.