adiunkt naukowy

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.    – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

o doktorat w dziedzinie fizyki (nie dłużej niż 5 lat po uzyskaniu stopnia doktora),

o udokumentowane doświadczenie naukowe (publikacje, prezentacje podczas konferencji),

o doświadczenie badawcze z następujących dziedzin: kwantowe układy otwarte, kwantowa teoria informacji, termodynamika kwantowa, dynamika niemarkowska,

o znajomość języków programowania (będzie niewątpliwym atutem),

o motywacja i chęci do prowadzenia badań naukowych,

o samodzielność i zainteresowanie tematyką badawczą (kwantowe układy otwarte, kwantowa teoria informacji),

o znajomość języka angielskiego (znajomość języka polskiego nie jest wymagana),

o umiejętność pracy w zespole.

 

 

Stanowisko badawcze w ramach Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości    ,,Dynamika, analiza matematyczna i sztuczna inteligencja”.

 

 

Warunki zatrudnienia

o umowa o pracę na stanowiska adiunkta naukowego na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu na okres 12 miesięcy,

o wynagrodzenie 8 000 PLN brutto,

o brak obowiązków dydaktycznych.

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.umk.pl.