adiunkt naukowy

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.    – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

o doktorat z fizyki albo ze zbliżonej dziedziny,

o dorobek publikacyjny z dziedziny optycznych wzorców częstotliwości, zimnych atomów,    ultrastabilnych laserów lub doświadczalnej fizyki atomowej,

o doświadczenie w pracy z optycznymi zegarami atomowymi, ultrastabilnymi laserami, zimnymi atomami lub w doświadczalnej fizyce atomowej,

o przynajmniej komunikatywna znajomość języka angielskiego.

 

 

Preferowane:

o umiejętności programowania lub elektroniczne,

o doświadczenie w badaniu fizyki fundamentalnej za pomocą fizyki atomowej,

o doświadczenie w pracy ze strontowym zegarem optycznym.

 

 

Oferujemy:

o możliwość pracy w interdyscyplinarnym zespole z dużym poparciem lokalnych grup fizycznych i astronomicznych,

o pozycję w profesjonalnym, dynamicznie rozwijającym się międzynarodowym i interdyscyplinarnym zespole,

o możliwości staży zagranicznych, szkoleń i wyjazdów konferencyjnych,

o współpracę z najlepszymi grupami na świecie zajmującymi optycznymi wzorcami częstotliwości,

o brak obowiązków dydaktycznych.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.umk.pl.