adiunkt naukowy

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

1. Wymagane: doktorat z fizyki

2. Wymagane: znaczący i rosnący dorobek publikacyjny z dziedziny fizyki nanostruktur

3. Wymagane: bardzo dobre umiejętności programistyczne

4. Preferowane: doświadczenie w obliczeniach atomistycznych

5. Preferowane: dobra znajomość języka angielskiego

 

Zadania badawcze:

a. Rozwój teorii i obliczenia własności widmowych i transportowych nanostruktur oparty o układy domieszek w krzemie, z wykorzystaniem metod funkcji Greena i rozszerzeń modelu Hubbarda.

b. Publikacja wyników badań w recenzowanych czasopismach naukowych i ich prezentacja na konferencjach międzynarodowych.

 

Oferujemy:

o Stanowisko pracy w profesjonalnym, dynamicznie rozwijającym się młodym zespole badawczym.

o Współpracę z najlepszymi grupami na świecie zajmującymi się badaniem nanostruktur.

o Brak obowiązków dydaktycznych.

 

Kwota wynagrodzenia:

10000/miesiąc brutto brutto (pełne koszty wynagrodzenia, pełne ubezpieczenie socjalne i zdrowotne).

Orientacyjna kwota wynagrodzenia netto 5 800/miesiąc.

 

Stanowisko finansowane ze środków programu ,,Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza – Centrum Doskonałości: Od optyki fundamentalnej do zastosowań biofotonicznych”.

 

Okres zatrudnienia: do 7 miesięcy.

Data rozpoczęcia pracy: 1 sierpnia 2021.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.umk.pl.