asystent

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

– mają koncepcję rozprawy doktorskiej;

– posiadają predyspozycje do pracy naukowej;

– mają przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim;

– legitymują się biegłą znajomością języka angielskiego;

– mają przygotowanie z zakresu analizy danych statystycznych;

– są gotowe do prowadzenia zajęć z przedmiotów: biznes plan, rachunkowość zarządcza, analiza finansowa;

– dodatkowym atutem będzie doświadczenie projektowe.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę ttp.