asystent naukowy/post-doc

Wydział Chemii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki chemiczne

Słowa kluczowe: synteza organiczna, ligandy heterocykliczne, związki makrocykliczne, kaliksareny

Keywords: organic synthesis, heterocyclic ligands, macrocyclic compounds, calixarenes

Asystent naukowy – chemia

Zespół projektowy Inżynierii Krystalicznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu poszukuje chemika z doktoratem do prowadzenia prac w głównej mierze syntetycznych w ramach realizacji projektu badawczego SONATA BIS: „Rola oddziaływań niekowalencyjnych w organizacji układów supramolekularnych i fenomen transformacji strukturalnych w monokryształach” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Kandydat powinien być entuzjastycznie nastawiony do pracy eksperymentalnej i wykazywać się w niej dużą niezależnością. Praca będzie obejmowała syntezę różnego typu związków organicznych (przykładowo heterocyklicznych ligandów, związków makrocykliczych) niezbędnych do dalszych badań.

Wymagania:

– stopień naukowy doktora, preferowana specjalizacja – chemia organiczna

– dobra znajomość technik oczyszczania oraz charakterystyki związków (NMR – roztwór, HPLC, MS, IR, analiza elementarna, etc.)

– umiejętność prowadzenia prac w atmosferze gazu obojętnego (linia Schlenka)

– dobra znajomość języka angielskiego, oraz doświadczenie w przygotowywaniu artykułów naukowych

– umiejętność pracy w grupie

Warunki zatrudnienia:

-okres zatrudnienia 12 miesięcy

– umowa o pracę na stanowisku asystenta naukowego

Zainteresowani powinni przesłać list motywacyjny, CV z listą opublikowanych prac, oraz dane kontaktowe dwóch osób które mogłyby wystawić referencje do kierownika realizowanego projektu dr hab. Liliany Dobrzańskiej, prof. UMK – e-mail: lianger@umk.pl

Aplikacje będą zbierane do dnia 15 sierpnia 2022, a rozpoczęcie pracy planowane jest
na 1 października 2022.