asystent w grupie pracownikówdydaktycznych

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Miejsce: Toruń
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • literaturoznawstwo

Opis stanowiska

JEDNOSTKA:                                         Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny

MIASTO:                                                 Toruń

STANOWISKO:                                     asystent – grupa dydaktyczna

DZIEDZINA:                                          dziedzina nauk humanistycznych – literaturoznawstwo,

                                                                  DATA OGŁOSZENIA:           2022-11-28

TERMIN SKŁADANIA OFERT:         2022-12-27

LINK DO STRONY:           https://www.umk.pl/oferty-pracy/?class=Offer&Lang=pl&Id=4199

SŁOWA KLUCZOWE:                         język japoński, nauczanie j. japońskiego,

OPIS (TEMATYKA, OCZEKIWANIA, UWAGI):

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:Wymagania:

 • – dyplom mgr lub równoważny studiów humanistycznych,
 • – rodzimy użytkownik języka japońskiego
 • – komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • – komunikatywna znajomość języka polskiego będzie dodatkowym atutem
 • – doświadczenie w prowadzeniu praktycznych zajęć z języka japońskiego na poziomie akademickim, w szczególności w środowisku polskojęzycznym

Oczekiwania:

 • dyspozycyjność i zaangażowanie w działalność dydaktyczną i organizacyjną wydziału

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 •  – podanie
 • – kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania)
 • – życiorys zawodowy
 • – odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • – informacja o dorobku  naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym  (autoreferat  uwzględniający  najważniejsze  dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)
 • – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1)
 • – oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o  niekaralności) (formularz do pobrania)
 • – oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy – w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania)

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego UMK w Toruniu, ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń, pokój 117, 116 w terminie do dnia 27.12.2022 r. (do godz. 15:00) lub na adres e-mail zwojcik@umk.pl. Kontakt: zwojcik@umk.pl

Procedura konkursowa:

 • etap 1: kwalifikacja kandydatów na podstawie złożonych dokumentów
 • etap 2: rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20.01.2023. Planowane zatrudnienie od dnia 01.02.2023. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

ADRES POCZTOWY, NA KTÓRY APLIKUJĄCY MOŻE PRZESŁAĆ DOKUMENTY, GDY NIE BĘDZIE CHCIAŁ SKORZYSTAĆ Z SYTEMU ON-LINE:            Dziekanat Wydziału Humanistycznego UMK w Toruniu, ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń.

Formularze można pobrać ze strony: http://www.umk.pl/oferty-pracy/formularze/