Nauczyciel akademicki – Pielęgniarstwo

Katedra Pielęgniarstwa i Położnictwa
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Katedra Pielęgniarstwa i Położnictwa Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy poszukuje osób na stanowisko:  

Nauczyciel akademicki

Miejsce pracy: Toruń 

Zadania na stanowisku:

 • prowadzenie zajęć w języku angielskim w ​odpowiedniej do przedmiotu formie: wykładów, ćwiczeń, seminarium, zajęć praktycznych i praktyk zawodowych zakresie pielęgniarstwa; 
 • realizacja zajęć w oparciu o standardy nauczania na kierunku pielęgniarstwo;
 • prowadzenie zajęć zarówno w formie stacjonarnej, jak i przy użyciu aplikacji MS Teams. 

Od kandydatów oczekujemy:  

 • znajomości języka angielskiego na poziomie zaawansowanym;
 • prawo wykonywania zawodu pielęgniarki do nauczania przedmiotów z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki pielęgniarskiej;
 • do prowadzenia wykładów – minimum stopień magistra w danej dziedzinie nauk ​lub stopień doktora;
  do prowadzenia ćwiczeń, ćwiczeń klinicznych, zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dopuszcza się nabór kandydatów z tytułem licencjata pielęgniarstwa, muszą oni jednak posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe takie jak min.: studia podyplomowe, specjalizacje, kursy kwalifikacyjne inne szkolenia zawodowe związane z daną dziedziną nauk; 
  umiejętności przekazywania wiedzy i wysokich zdolności interpersonalnych. 

Oferujemy:  

 • stałą współpracę;
 • możliwość wsparcia rozwoju zawodowego; 
 • szkolenie w zakresie pracy na MS Teams;
 • bogaty system benefitów pracowniczych m.in. zniżki na usługi WSG np. Studia Podyplomowe, Kursy i Szkolenia, Półkolonie dla Dzieci, Przedszkole Akademickie, Żłobek, Revital, Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych, usługi Print & Design i Akademickiego Centrum Medycznego i in;
   możliwość wsparcia rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji zawierającej: CV oraz wypełnioną zgodę rekrutacyjną dla kandydata z zaznaczeniem stanowiska, na adres mailowy: aplikacja@byd.pl

Jeśli Pani/a aplikacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, otrzyma Pani/an zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną, która umożliwi nam uzyskanie bardziej szczegółowych informacji na temat doświadczeń, kompetencji, motywacji do pracy oraz zainteresowań kandydata. Rozmowa będzie również okazją, aby Pani/an dowiedział się więcej o Wyższej Szkole Gospodarki, projekcie, przyszłym zespole czy stanowisku i realizowanych w jego ramach zadaniach. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji zawierającej: CV oraz  wypełnioną  zgodę rekrutacyjną  dla  kandydata,  z  zaznaczeniem stanowiska, na adres mailowy: aplikacja@byd.pl

WAŻNE!

Przed aplikacją prosimy o zapoznanie się z wymogami formalnymi związanymi z procesem rekrutacji – link: WYPEŁNIJ ZGODĘ REKRUTACYJNĄ DLA KANDYDATA

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz do wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.

Administratorem Państwa danych jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2. Dane podstawowe, których oczekujemy od kandydatów w procesie rekrutacji to: imię (imiona) i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Jeśli w przesłanych dokumentach podane są dodatkowe dane osobowe (jak np. adres email; telefon komórkowy itp.), informujemy że Wyższa Szkoła Gospodarki będzie mogła je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Państwa dobrowolnej zgody. Wobec powyższego przy podaniu tych dodatkowych danych, będzie konieczne zawarcie w Państwa aplikacji zgody na przetwarzanie dodatkowych danych przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy na potrzeby rekrutacji. W przypadku podania przez Państwa dodatkowych danych bez udzielenia zgody na ich przetwarzanie, Państwa kandydatura nie będzie mogła być uwzględniona w procesie rekrutacji. Informujemy jednocześnie, że brak podania danych dodatkowych, niewymaganych przez pracodawcę, nie wpływa negatywnie na ocenę Państwa aplikacji.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na APLIKACJA@BYD.PL