Wykładowca – kierunek studiów Pielęgniarstwo I stopnia – studia prowadzone w języku angielskim

Katedra Pielęgniarstwa
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Katedra Pielęgniarstwa i Położnictwa Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy poszukuje osób na stanowisko:  

WYKŁADOWCA – KIERUNEK STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA – STUDIA PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM 

Miejsce pracy: Toruń 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za: 

 • prowadzenie zajęć w języku angielskim w formie: wykładów, ćwiczeń, seminarium, zajęć praktycznych i praktyk zawodowych zakresie pielęgniarstwa;
 • wykształcenie i przygotowanie studentek i studentów do pełnienia zawodu pielęgniarki i pielęgniarza, dostosowując realizację programu studiów dla studentek/ów polskich i zagranicznych;
 • prowadzenie zajęć, zarówno w formie stacjonarnej, jak i przy użyciu aplikacji MS Teams.  

Od kandydatów oczekujemy:  

 • znajomości języka angielskiego na poziomie zaawansowanym;
 • minimum stopień magistra w danej dziedzinie nauk – do prowadzenia ćwiczeń, ćwiczeń klinicznych, zajęć praktycznych i praktyk zawodowych (dopuszcza się nabór kandydatów z tytułem licencjata pielęgniarstwa, do prowadzenia ćwiczeń klinicznych, zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, muszą oni jednak posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe takie jak min.: studia podyplomowe, specjalizacje, kursy kwalifikacyjne inne szkolenia zawodowe związane z daną dziedziną nauk);
 • minimum stopień doktora w danej dziedzinie nauk – do prowadzenia wykładów;
 • umiejętności przekazywania wiedzy i wysokich zdolności interpersonalnych;
 • umiejętności obsługi narzędzi internetowych do kształcenia zdalnego (oferujemy szkolenia w tym zakresie).  

Oferujemy:  

 • stałą współpracę;
 • możliwość rozwoju zawodowego; 
 • szkolenia i zniżki na ofertę WSG.  

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji zawierającej: CV oraz wypełnioną zgodę rekrutacyjną dla kandydata z zaznaczeniem stanowiska, na adres mailowy: aplikacja@byd.pl

Jeśli Pani/a aplikacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, otrzyma Pani/an zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną, która umożliwi nam uzyskanie bardziej szczegółowych informacji na temat doświadczeń, kompetencji, motywacji do pracy oraz zainteresowań kandydata. Rozmowa będzie również okazją, aby Pani/an dowiedział się więcej o Wyższej Szkole Gospodarki, projekcie, przyszłym zespole czy stanowisku i realizowanych w jego ramach zadaniach.  

WAŻNE!

Przed aplikacją prosimy o zapoznanie się z wymogami formalnymi związanymi z procesem rekrutacji – link: WYPEŁNIJ ZGODĘ REKRUTACYJNĄ DLA KANDYDATEK/ÓW.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji zawierającej: CV, list motywacyjny i wypełnioną zgodę rekrutacyjną dla kandydata z zaznaczeniem stanowiska, na adres mailowy: aplikacja@byd.pl.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz do wcześniejszego zakończenia rekrutacji.

Administratorem Państwa danych jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2. Dane podstawowe, których oczekujemy od kandydatów w procesie rekrutacji to: imię (imiona) i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Jeśli w przesłanych dokumentach podane są dodatkowe dane osobowe (jak np. adres email; telefon komórkowy itp.), informujemy że Wyższa Szkoła Gospodarki będzie mogła je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Państwa dobrowolnej zgody. Wobec powyższego przy podaniu tych dodatkowych danych, będzie konieczne zawarcie w Państwa aplikacji zgody na przetwarzanie dodatkowych danych przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy na potrzeby rekrutacji. W przypadku podania przez Państwa dodatkowych danych bez udzielenia zgody na ich przetwarzanie, Państwa kandydatura nie będzie mogła być uwzględniona w procesie rekrutacji. Informujemy jednocześnie, że brak podania danych dodatkowych, niewymaganych przez pracodawcę, nie wpływa negatywnie na ocenę Państwa aplikacji.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na APLIKACJA@BYD.PL