Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Jagielloński

Szczegóły w załączniku