Adiunkt

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
Uniwersytet Jagielloński
  • Miejsce: Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Biotechnologii Medycznej na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

Opis projektu

Tytuł: „Mechanizm zaburzeń kardiologicznych w łuszczycy: badania nad wpływem procesu zapalnego na komórki śródbłonka, kardiomiocyty i organoidy sercowe otrzymywane z indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych”

Żródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, konkurs Sonata Bis 8

Celem projektu jest poznanie i wyjaśnienie molekularnych mechanizmów, które mogą przyczyniać się do rozwoju chorób serca u pacjentów z łuszczycą. W projekcie wykorzystana zostanie nowoczesna technologia uzyskiwania indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPSC) z fibroblastów izolowanych ze skóry i z komórek jednojądrzastych krwi obwodowej (PBMCs) pacjentów z łuszczycą oraz osób zdrowych. W dalszym etapie iPSC będą różnicowane do komórek śródbłonka i kardiomiocytów.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
• posiadają co najmniej stopień doktora;
• posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
• biorą czynny udział w życiu naukowym.

Dodatkowe kryteria kwalifikacyjne:

• Stopień doktora nauk biotechnologicznych lub medycznych;
• Doświadczenie w pracy eksperymentalnej z dziedziny biologii komórek, biologii molekularnej i metod cytometrii przepływowej;
• Umiejętność pracy z indukowanymi pluripotencjalnymi komórkami macierzystymi oraz ich różnicowania do innych typów komórek będzie dodatkowym atutem;
• Doświadczenie w pracy w projektach naukowych;
• Umiejętność zarządzania danymi, wykonywania analiz biostatystycznych i przygotowania manuskryptu;
• Doświadczenie w pracy eksperymentalnej z małymi zwierzętami;
• Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
• Komunikatywność i umiejętność nadzoru nad doktorantami i studentami.

Dodatkowe informacje:
Umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin na okres 3 lat, wynagrodzenie roczne 120 000 PLN brutto brutto.
Termin składania zgłoszeń: 17.02.2023

Szczegóły ogłoszenie oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Forma składania zgłoszeń: dokumenty w formie jednego pliku na adres
monika.biniecka@uj.edu.pl, tytuł ADIUNKT_Sonata Bis 8_konkurs.

 

Załączniki