MŁODSZEGO ASYSTENTA BADAWCZO- DYDAKTYCZNEGO

Lekarski
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs      na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA BADAWCZO- DYDAKTYCZNEGO w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Histologii, Embriologii i Cytofizjologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów drogą pocztową na adres : Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dziekanat Wydziału Lekarskiego ul. Chodźki 19, 20-093 Lublin, oraz jednocześnie w formie skanów na adres  skrzynki e- mail: dziekanat.lekarski@umlub.pl w terminie do dnia 17.05.2021 r.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: http://umlub.pl/uczelnia/praca-w-um/art,11022,konkurs-na-stanowisko-mlodszego-asystenta-badawczo-dydaktycznego-w-pelnym-wymiarze-czasu-pracy-w-katedrze-izakladzie-histologii-embriologii-icytofizjologii.html

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na izabela.grudzien-kamela@umlub.pl