Asystent badawczy

Wydział Historii
Uniwersytet Warszawski

Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (w grupie pracowników badawczych) na pełen etat na 35 miesięcy  w ramach realizacji projektu badawczego NAWA – Profesura Gościnna: „Miejsca, ludzie, wydarzenia: innowacje, badania z zakresu przestrzennej humanistyki dla wsparcia interpretacji i wyjaśniania” (kierownik projektu: prof. dr Francis Harvey).

Zadania w ramach projektu: Data scientist for the integration of interpretative and visualization functionality into prototypes of the frameworks
• Zadaniem członka zespołu będzie zaplanowanie oraz stworzenie, a potem wdrożenie i uruchomienie, narzędzia do analizy danych, a także testowanie i wsparcie dla użytkowników tego narzędzia.
• Prowadzenie pracy badawczej wynikającej z celów projektu;
• Publikacja artykułów naukowych stanowiących efekt pracy w projekcie;
• Prezentowanie wyników badań w ramach konferencji lub warsztatów;
• Pomoc w administrowaniu projektem.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.