adiunkt badawczo-dydaktyczny

  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: historia

Konkurs na 2 stanowiska post-doców na pełen etat na okres 18 miesięcy na Wydziale Historii UW w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza” 

Tytuł projektu: Global history – pozaeuropejskie konteksty współczesnego świata

Opis projektu: Wybrani kandydaci będą prowadzić badania z zakresu historii Azji Południowej, Azji Wschodniej,
lub Azji Południowo-Wschodniej w okresie od późnego średniowiecza po czasy najnowsze.

Wybrani kandydaci będą:
● prowadzić samodzielne badania naukowe o dużym wpływie na naukę światową, na temat określony we wniosku,
● brać aktywny udział w życiu naukowym UW, m.in. przez uczestnictwo w seminariach, prezentowanie referatów, wykładów oraz w ramach innych form dzielenia się zawodowymi umiejętnościami i wiedzą,
● upowszechniać wyniki badań przez wystąpienia konferencyjne, a zwłaszcza przez publikacje w najlepszych czasopismach międzynarodowych oraz wydawnictwach naukowych, reprezentując przy tym Uniwersytet Warszawski,
● aktywnie wzmacniać pozycję Uniwersytetu Warszawskiego na arenie międzynarodowej,
● współpracować się z administracją uniwersytecką w sprawach związanych z realizacją projektu,
● prowadzić zajęcia dla studentów w językach angielskim lub polskim w wymiarze nie przekraczającym 90 godzin dydaktycznych rocznie.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanat.wh@uw.edu.pl