asystent (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Historii
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 4000-4100 PLN
  • Dziedzina nauki: historia

Wymagane kwalifikacje kandydatów
1. Specjalizacja w zakresie historii średniowiecznej.
2. Posiadanie stopnia doktora uzyskanego w ciągu minionych 5 lat.
3. Osiągnięcia naukowe, których wyrazem są publikacje i udział w konferencjach naukowych.
4. Dodatkowym atutem będą:
– udokumentowane naukowe kontakty międzynarodowe;
– udział w grantach badawczych;
– umiejętności dydaktyczne;
– inne osiągnięcia i wyróżnienia naukowe.

Opis obowiązków zatrudnionego pracownika
1. Prowadzenie badań naukowych w zakresie dyscypliny historia oraz publikowanie ich wyników także w obiegu międzynarodowym.
2. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 210 h dydaktycznych rocznie, m.in. ćwiczeń z historii Polski, ćwiczeń z historii powszechnej; nauk pomocniczych historii oraz Wstępu do badań historycznych i Wstępu do pisania prac uniwersyteckich.
3. Ubieganie się o zewnętrzne źródła finansowania badań naukowych (np. NCN).
4. Gotowość pełnienia powierzonych sobie funkcji organizacyjnych na Wydziale Historii.

Planowane zatrudnienie na pełen etat na dwa lata. Zatrudnienie przewidziane jest od 1 października 2022.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanat.wh@uw.edu.pl