asystent

rkomorowska
Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa
  • Forma zatrudnienia: Część etatu, Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Rektor Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa z siedzibą w Wałbrzychu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w niepełnym wymiarze czasu pracy.