asystent

rkomorowska
Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa
  • Miejsce: Wałbrzych
  • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Opis stanowiska

Rektor Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa z siedzibą w Wałbrzychu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Załączniki