Adiunkt

kpokretowska
Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina sztuki

 Rektor Państwowej Uczelni Angelusa Silesiusa z siedzibą w Wałbrzychu ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta w Instytucie Przyrodniczo-Technicznym

w pełnym wymiarze czasu pracy, w grupie pracowników dydaktycznych