Adiunkt

kpokretowska
Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Rektor Państwowej Uczelni Angelusa Silesiusa z siedzibą w Wałbrzychu ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkt w Instytucie Zdrowia w pełnym wymiarze czasu pracy, w grupie pracowników dydaktycznych.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na bip@puas.pl