asystent

kpokretowska
Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa
  • Miejsce: Wałbrzych
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Rektor Państwowej Uczelni Angelusa Silesiusa z siedzibą w Wałbrzychu ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta w Instytucie Przyrodniczo-Technicznym

w pełnym wymiarze czasu pracy, w grupie pracowników dydaktycznych

Załączniki