asystent

kpokretowska
Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Rektor Państwowej Uczelni Angelusa Silesiusa z siedzibą w Wałbrzychu ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta w Instytucie Przyrodniczo-Technicznym

w pełnym wymiarze czasu pracy, w grupie pracowników dydaktycznych

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na bip@puas.pl