profesor uczelni

kpokretowska
Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina sztuki

Rektor Państwowej Uczelni Angelusa Silesiusa z siedzibą w Wałbrzychu
ogłasza konkurs na stanowisko profesora Uczelni w Instytucie Przyrodniczo-Technicznym
w pełnym wymiarze czasu pracy, w grupie pracowników dydaktycznych.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@puas.pl