profesor uczelni

kpokretowska
Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Rektor Państwowej Uczelni Angelusa Silesiusa z siedzibą w Wałbrzychu ogłasza konkurs na stanowisko

profesora uczelni w Instytucie Zdrowia w pełnym wymiarze czasu pracy, w grupie pracowników dydaktycznych

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na bip@puas.pl