Starszy wykładowca

kpokretowska
Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Rektor

Państwowej Uczelni Angelusa Silesiusa z siedzibą w Wałbrzychu ogłasza konkurs na stanowisko

starszy wykładowca w Instytucie Przyrodniczo-Technicznym w pełnym wymiarze czasu pracy, w grupie

pracowników dydaktycznych

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na bip@puas.pl