Postdoc

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 6900-7300
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko Postdoc do zespołu badawczego Laboratorium Biologii Molekularnej Nowotworów – Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Numer: CeNT-3.1-2021

Nazwa projektu: Transkrypcyjna i funkcjonalna charakterystyka inwazyjnych komórek raka piersi izolowanych przy użyciu nowatorskiego systemu reporterowego in vivo.

Kierownik projektu: Dr hab. Agnieszka Kobielak prof. ucz.

Więcej szczegółów znaleźć można na stronie internetowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat@cent.uw.edu.pl