adiunkt

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Politechnika Warszawska

Od kandydata wymagane jest:

1)   ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;

2)   posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria mechaniczna;

3)   dobra znajomość języka angielskiego i polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć w językach polskim i angielskim, gotowość prowadzenia prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich w tych językach;

4)   profil naukowy oraz publikacje w czasopismach naukowych z listy ministerialnej czasopism z przypisaną liczą punktów nie mniejszą niż 100 związane z diagnostyką, sterowaniem i eksploatacją układów zasilania silników spalinowych; posiadanie patentu z tego zakresu będzie dodatkowym atutem;

5)   biegła znajomość środowisk i języków programowania: Matlab/Simulink, Amesim, LabVIEW, C/C++;

6)   umiejętność budowy i programowania układów mikroprocesorowych;

7)   biegła znajomość zagadnień związanych z:

– mechatroniką pojazdów samochodowych połączoną z wiedzą praktyczną,

– diagnostyką układów mechatronicznych, w szczególności układów zasilania silników spalinowych,

– sterowaniem silników spalinowych i programowaniem ich sterowników,

– modelowaniem układów mechatronicznych,

– obsługą oprogramowania CDR (Crash Data Retrieval) do odzyskiwania i analizowania danych pozyskanych ze sterowników pojazdów; dyplom analityka CDR będzie dodatkowym atutem;

– prowadzeniem i analizą eksperymentów badawczych,

– procesem certyfikacji ośrodków szkoleniowych egzaminujących rzeczoznawców w zakresie elektroniki pojazdowej,

– mechaniką i budową maszyn.

8)   umiejętność zarządzania pracą zespołu, opracowywania wniosków badawczych, opracowywania artykułów przeznaczonych do wysoko punktowanych czasopism naukowych, komunikatywność, kreatywność, doświadczenie w realizacji projektów, doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji patentowej;

9)   doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych związanych ze specjalnością naukową Zakładu Ciągników i Napędów Hydraulicznych.

Wymienione dokumenty należy składać w Instytucie Pojazdów i Maszyn Roboczych, ul. Narbutta 84, 02-524 Warszawa, +48 22 234 8410. Bliższych informacji udziela: Kierownik Zakładu Ciągników i Napędów Hydraulicznych, dr hab. inż. Jędrzej Mączak, prof. uczelni email: jedrzej.maczak@pw.edu.pl, +48 22 234 8118.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia do 31.03.2021 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Adiunkt-Wydzial-Samochodow-i-Maszyn-Roboczych12