adiunkt

Wydział Nauk Humanistycznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w Instytucie Językoznawstwa na Wydziale Nauk Humanistycznych w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie językoznawstwo.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na m.oniszczuk@uksw.edu.pl