Adiunkt

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • Typ zatrudnienia: Część etatu
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny to niepubliczna uczelnia akademicka prowadząca działalność badawczą oraz oferująca studia o profilu praktycznym i akademickim w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach. Oferta dydaktyczna uczelni obejmuje kierunki z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, ale także wzornictwa i grafiki.

Uczelnia należy do grona najbardziej aktywnych ośrodków badawczych w Polsce, a jej pracownicy mają realny wpływ na rozwój wielu dziedzin nauki. Wyniki prowadzonych przez nich badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego. Na uczelni działa kilkanaście jednostek badawczych prowadzących interdyscyplinarne projekty.

Zespół Uniwersytetu SWPS tworzy ponad 700 osób – pracowników akademickich i pionu biznesowo-organizacyjnego. Uczelnia jest atrakcyjnym miejscem rozwoju zawodowego, zapewnia system atrakcyjnych benefitów pracowniczych. Tworzymy zróżnicowane i współdziałające środowisko profesjonalistów ceniących pracę na rzecz studentów, tworzenie wiedzy i jej praktyczne wykorzystanie. Pracownikami i współpracownikami uczelni są wybitni naukowcy, odnoszący sukcesy praktycy, artyści i przedstawiciele świata mediów. 

Z dniem 01 września 2021 na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym rozpocznie działalność Wydział Nauk Społecznych w Warszawie. Więcej informacji na temat Wydziału pod linkiem

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego ogłasza konkurs na stanowisko: 

Adiunkt 

w Katedrze Studiów Społecznych
na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie

w grupie pracowników dydaktycznych 

w wymiarze ½ etatu

pensum dydaktyczne: 180 godzin

Zadania na stanowisku:

 • Zadania dydaktyczne: prowadzenie zajęć dydaktycznych po polsku i po angielsku (przede wszystkim na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi), współpraca z ośrodkami zagranicznymi, doskonalenie kompetencji dydaktycznych;
 • Zadania organizacyjne: udział w organizacji procesu dydaktycznego, rozwój oferty dydaktycznej, inicjowanie i rozwój współpracy z podmiotami zewnętrznymi; 

Od kandydatów oczekujemy:

 • Posiadania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk socjologicznych lub psychologii
 • Doświadczenia dydaktycznego (minimum 1 rok);
 • Biegłej znajomości języka polskiego oraz znajomości języka angielskiego; umożliwiającej prowadzenie zajęć oraz samodzielne pisanie publikacji w tym języku
 • Gotowości do prowadzenia zajęć także w weekendy;
 • Zainteresowań badawczych w następujących obszarach: Rynek pracy, kariery zawodowe, zarządzanie zasobami ludzkimi;
 • Mile widziane doświadczenie praktyczne w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi;
 • Doświadczenia organizacyjnego w zakresie wspomagania działalności jednostki naukowej lub dydaktycznej;
 • Bardzo dobrej obsługi komputera i gotowości do uczenia się nowych aplikacji;

Oferujemy:

 • Konkurencyjne dla środowiska akademickiego wynagrodzenie oraz system atrakcyjnych benefitów;
 • Możliwość rozwoju zawodowego, w tym rozwijania kompetencji dydaktycznych;
 • Elastyczne ścieżki rozwoju zawodowego;
 • Dostęp do wewnętrznego systemu grantów oraz profesjonalną obsługę przy aplikowaniu i realizacji projektów badawczych i rozwojowych;
 • Wsparcie zespołu pracowników Katedry oraz Wydziału w rozwoju zawodowym;
 • Możliwość pracy i rozwoju w interdyscyplinarnym i przyjaznym środowisku akademickim;
 • Współtworzenie kultury instytucjonalnej ceniącej otwartość, odwagę i odpowiedzialność.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 • CV z wykazem dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego (z bezpośrednim odniesieniem do podanych wyżej kryteriów kwalifikacyjnych), a także zawierające opis innych doświadczeń zawodowych i zainteresowań;
 • kopia dokumentów poświadczających uzyskanie stopnia naukowego doktora.

Kryteria formalne:

 • osiągnięcia naukowe – 20% oceny
 • osiągnięcia dydaktyczne – 50 % oceny
 • osiągnięcia organizacyjne i praktyczne – 30 % oceny
   

Wymagane dokumenty prosimy przesłać do 30 maja 2021 roku. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Wyłoniony kandydat rozpocznie pracę od 1 października 2021  roku.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Skład komisji konkursowej:

 • Dr Justyna Sarnowska – Przewodnicząca Komisji
 • Dr hab. Katarzyna Januszkiewicz, prof. Uniwersytetu SWPS – Członek komisji
 • Dr Marta Żerkowska-Balas – Członek komisji
 • Anna Zając -Pracownik działu personalnego, Sekretarz Komisji

Zainteresowane osoby prosimy o składanie aplikacji za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Regulaminie konkursu (LINK DO REGULAMINU) procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem azajac2@swps.edu.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę tiny.pl.