adiunkt

Instytut Podstaw Budowy Maszyn, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Politechnika Warszawska
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

Od kandydatów wymagane są:

  • Ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera uzyskany na kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn lub pokrewnym;
  • Uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna;
  • Potwierdzona znajomość zagadnień z zakresu mechaniki, budowy maszyn i technologii, metrologii, analizy numerycznej, materiałów konstrukcyjnych, metod komputerowych;
  • Dorobek naukowo-badawczy udokumentowany publikacjami w dyscyplinie inżynieria mechaniczna;
  • Udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu ćwiczeń audytoryjnych, zajęć laboratoryjnych oraz projektowych z przedmiotów tj. analiza numeryczna: (metoda elementów skończonych, analiza sztywnościowo-wytrzymałościowa konstrukcji maszyn), technologia i budowa maszyn (metrologia i zamienność, technologia budowy maszyn, recykling). Gotowość do podjęcia zajęć wykładowych w języku polskim i angielskim;
  • Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiającej prowadzenie zajęć dydaktycznych;
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych (min. B2);
  • Znajomość zasad, wymogów i regulacji prawnych dotyczących przygotowywania wniosków o projekty badawcze kierowanych do NCN, NCBiR lub/i EU;
  • Pożądanym będzie doświadczenie praktyczne w realizacji prac projektowych na rzecz podmiotów przemysłowych i projektów badawczo – rozwojowych w ramach projektów: NCN lub/i NCBiR lub/i EU.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Postaw Budowy Maszyn PW, Wydziału Samochodów Maszyn Roboczych, 02-524 Warszawa, ul. Narbutta 84, pok.1.5, tel. +48 22 234 8286, e-mail: sekretariat.ipbm@pw.edu.pl
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30.09.2022
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela Kierownik Zakładu Technik Wytwarzania Instytutu Podstaw Budowy Maszyn, dr hab. inż. Piotr Żach, profesor uczelni (piotr.zach@pw.edu.pl) tel. 723-022-219.