adiunkt

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Politechnika Warszawska
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

Kandydat powinien posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu wytrzymałości materiałów, mechaniki budowli, bezwykopowych metod renowacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej. 

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa, pok. 302, tel. +48 22 234 78 87
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 19.12.2022 r.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia. Bliższych informacji udziela: Anna Sodoś-Bartosiewicz (sekretariat.wibhis@pw.edu.pl).

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.