adiunkt

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Politechnika Warszawska
  • Dziedzina nauki: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Kandydat powinien posiadać wiedzę dotyczącą problematyki z zakresu technologii oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych. Powinien również posiadać umiejętność projektowania obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych oraz sieci wodociągowych. Wskazana jest także znajomość zagadnień z zakresu systemów zarządzania środowiskowego.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa, pok. 302, tel. +48 22 234 78 87
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 10.01.2023r .
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: Anna Sodoś-Bartosiewicz (sekretariat.wibhis@pw.edu.pl).

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.