Adiunkt

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT
Politechnika Warszawska
  • Miejsce: Warszawa
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria biomedyczna

Opis stanowiska

Poszukujemy osoby, której profil naukowy wiąże się z genomiką obliczeniową i bioinformatyką do pracy w projektach w obrębie genomiki, struktury trójwymiarowej genomu, metagenomiki w Pracowni Genomiki Strukturalnej. Do obowiązków kandydata będzie należało prowadzenie badań podstawowych zmierzających do poznania nowych lub słabo opisanych struktur genomu eukariotycznego. Badania będą prowadzone przy pomocy analiz bioinformatycznych, w tym uczenia maszynowego na dostępnych danych genomicznych i nowych danych pozyskanych we współpracy międzynarodowej. Możliwość pracy zdalnej i zaangażowania również w inne projekty bioinformatyczne.

Wymienione dokumenty należy składać w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, ul. Poleczki 19, 02- 822 Warszawa, email: katarzyna.potera@pw.edu.pl
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia: 15.07.2023 r.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: Katarzyna Potera katarzyna.potera@pw.edu.pl