adiunkt (asystent) badawczo-dydaktyczny

Wydział Chemii
Uniwersytet Warszawski

Warszawa, dnia 24 marca 2021 r.

WCH.1210-2/2021      

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza KONKURS na stanowisko ASYSTENTA (grupa pracowników badawczo-dydaktycznych).

Do podstawowych obowiązków asystenta należy zabezpieczenie ciągłości zadań dydaktycznych, naukowych, technicznych i organizacyjnych Wydziału Chemii UW, w szczególności, w zakresie realizacji projektów badawczych lub dydaktycznych.

Osoba zatrudniona będzie prowadziła badania w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki chemiczne. Liczba dostępnych etatów: 3;

Szczegóły w załączonym ogłoszeniu oraz na stronie Wydziału Chemii: http://www.chem.uw.edu.pl/oferty-pracy/