adiunkt (asystent) badawczo-dydaktyczny

Instytut Inżynierii Lądowej
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Inżynierii Lądowej

MIASTO:  Warszawa

STANOWISKO: adiunkt (asystent) badawczo-dydaktyczny

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria lądowa i transport                              

w zakresie: oczyszczenie wód i rekultywacja środowiska gruntowo-wodnego

DATA OGŁOSZENIA: 04.03.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 03.04.2021 r. – 16.04.2021 r.