Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Warszawski

 Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

   Uniwersytetu Warszawskiego

  za  zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

ogłasza konkurs  na stanowisko adiunkta

       Zakład Praw Człowieka

   grupa  badawczo – dydaktyczna

     dyscyplina –  nauki prawne

    1 etat ( czas  określony )