Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Biologii
Uniwersytet Warszawski

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej w Zakładzie Fizjologii Bakterii Instytutu Mikrobiologii